پاکسازی پارک ساحلی دووه در دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-در راستای جشنواره صد روز با رودخانه دز پارک ساحلی دووه توسط دوستداران محیط زیست پاکسازی شد. در این پاکسازی نمادین که بیشتر با هدف آموزش پاکسازی و نریختن زباله در مکان های عمومی با دادن کیسه زباله و دستکش به گردشگران در بوستان ساحلی دووه برگزار گردید؛  کارشناسان و محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به همراه فعالان محیط زیست و گردشگری مبادرت به جمع آوری زباله های موجود در پارک نمودند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص برگزاری این مراسم با بیان اهمیت رودخانه دز و لزوم حفاظت از آن، از مشارکت گروه های مردمی در جشنواره صد روز با رودخانه دز تشکر و قدردانی نمود و خواستار مشارکت بیشتر مردم در حفظ رودخانه دز به عنوان اصلی ترین سرمایه و تداوم بخش حیات شهرستان یاد کرد.

قابل ذکر است، برپایی غرفه های هنری و پخش موسیقی محلی دزفولی از دیگر آیتم های برگزاری این جشنواره بود که با استقبال مردم مواجه شد.