کشف چند قطعه بلبل خرما و رها سازی این پرندگان در طبیعت دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-در راستای جلوگیری از عرضه و فروش پرندگان وحشی زنده، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول مبادرت به گشت و کنترل بازار نموده که در بازرسی و بازدید از مغازه های فروش پرندگان زینتی چند قطعه بلبل کشف و ضبط و سپس این پرندگان توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در طبیعت این شهرستان رهاسازی گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «کنترل عرضه و فروش پرندگان وحشی در سطح شهرستان دزفول با هدف جلوگیری از قاچاق پرندگان و همچنین جلوگیری از خروج گونه از زیستگاه طبیعی که موجب کاهش تعداد گونه ها می گردد، با بازدید از بازار و مغازه های پرنده فروشی ادامه خواهد داشت و در صورت بروز تخلف با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد».