بازدید از کشتارگاه های بندرماهشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: از کشتارگاه های شهرستان بندرماهشهر بازدید بعمل آمد.

ایرج سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرماهشهر در این خصوص گفت: به منظور پایش و بررسی وضعیت کشتارگاه های شهرستان با همراهی کارشناسان اداره دامپزشکی از کشتارگاه های شهرداری بندرامام خمینی(ره) و کشتارگاه شهرداری بندرماهشهر بازدید به عمل آمد و در این بازدید نواقص و مشکلات این مراکز بررسی و به مدیریت کشتارگاه ها  مطالبی در جهت برطرف شدن نواقص ارائه و قرار شد که در مدت کوتاهی برطرف و گزارش آن ارسال گردد.