دیدار و بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اداره محیط زیست اندیمشک

دیدار وبازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از اداره محیط زیست اندیمشک 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اداره محیط زیست شهرستان اندیمشک بازدید کرد. اشرفی در جریان این بازدید ضمن گفت گو با رئیس اداره و پرسنل این اداره از وضعیت زیست محیطی شهرستان آگاهی یافت و در خصوص رفع مشکلات شهرستان دستورات لازم را داد. 
در جریان این بازدید سعید عیدی گماری رییس اداره محیط زیست اندیمشک، گزارشی از اقدامات و مشکلات زیست محیطی شهرستان و برنامه های کاری این اداره برای حل این مشکلات بیان نمود.