بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از پارک ملی دز

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پارک ملی دز
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، محمدجواد اشرفی مدیرکل محیط زیست استان از پارک ملی دز بازدید کرد.
 وی در جریان این بازدید از محیط بانان پارک ملی دز خواست تا  شناخت خود را نسبت به  منطقه و اهمیت گونه های گیاهی و جانوری و دانش زیست محیطی افزایش دهند تا بهتر بتوانند در حفاظت از محیط زیست و همچنین شناخت آن به مردم کمک کنند .
او گفت:  وظایف سنگینی بر عهده محیط‌بانان است و من به خوبی با سختی این  کار آشنا هستم و قدردان تلاش های شما نیز هستم.
وی با بیان جایگاه واهمیت کار محیط بانان گفت:  اگر محیط بانان در انجام وظایف خود به درستی عمل نکنند تمام تلاش‌های سازمان از راس تا جزئی‌ترین بخش های  این مجموعه آسیب  خواهند دید  و اولین آسیب نیز به  منطقه تحت مدیریت خود شما  وارد  خواهد شد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :  با مشارکت  جوامع محلی می توانیم  در حفاظت از محیط زیست منطقه بهتر عمل کنیم و بهتر است از جوامع محلی برای حفاظت از منطقه مشارکت گرفته شود.
 در جریان این بازدید محیط بانان نیز مطالب، نیازها و مشکلات  کاری خود را بیان کردند.