دستگيري متخلفين صيد غير مجاز ماهي در باغملك

 رييس اداره حفاظت محيط زيست باغملك از دستگيري متخلفين صيد غير مجاز ماهي در باغملك خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- طي گشت و كنترل يگان حفاظت اداره محيط زيست باغملك در آب هاي رودخانه ابوالعباس سه نفر متخلف صيد غير مجاز ماهي كه به وسيله مولد الكتريكي اقدام به صيد غير مجاز ماهي نموده بودند دستگير و تعداد 127 قطعه ماهي از آنان كشف و ضبط گرديد و پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي ارجاع گرديد.   

وی افزود:  اين صيادان از طريق دستگاه هاي مولد برق و شوك الكتريكي مبادرت به صيد ماهي نموده بودند كه بر اساس قوانين جلوگيري از شكار و صيد براي اين شيوه صيد غير مجاز جرائم سنگيني توسط دستگاه قضايي در نظر گرفته خواهد شد. شعاع عمل اين دستگاه ها با توجه به ولتاژ دستگاه متغير است و علاوه بر ماهي ها ساير موجودات آبزي را نيز با تهديد جدي مواجه خواهد نمود.