بازدید از محل تخلیه ویناس شرکت الکل فناوران در روستای ام السواد و رحمانیه خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر  به همراه کارشناسان سازمان منطقه آزاد اروند از محل تخلیه ویناس شرکت الکل فناوران در روستای ام السواد و رحمانیه بازدید بعمل آوردند.

رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: شرکت الکل سازی فناوران  اروند بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ایجاد یک حوضچه در اراضی روستای ام السواد نموده و بدون انجام اقدامات حفاظتی(عایق بندی جهت  عدم نفوذ پساب به خاک و آب های  زیرزمینی) حجم بالایی از پساب الوده را در این مکان تخلیه نموده است.

پس از بازدید کارشناسی از محل در این خصوص اخطار لازم به مدیریت شرکت صادر و مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به جمع آوری پساب تخلیه شده ورفع معضلات بوجود آمده اقدام گردد.