برگزاری کلاس آموزش محیط زیست در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دزفول

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، همزمان با آغاز فصل تابستان و حضور دانش آموزان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول این فرصت را غنیمت شمرده و مبادرت به برگزاری کلاس های آموزشزیست محیطی جهت کودکان و نوجوانان عضو این کانون ها در سطح شهرستان دزفول نموده است. 

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « کودکان به عنوان آینده سازان کشور حق دارند از محیط زیست سالم برخوردار باشند و آموزش های زیست محیطی را باید به کودکان در راستای تأثیرگذاری در خانواده ها ارائه نمود».

قابل ذکر است در این کلاس آموزشی کلیات محیط زیست در دو سطح کودک و نوجوان به دانش آموزان ارائه گردید.