برگزاري جلسه كارگروه پسماند در حميديه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- جلسه کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان حمیدیه برگزار گردید .

 این جلسه مورخ 19 مرداد ماه  درمحل سالن جلسات فرمانداری و به ریاست هاشمی فرماندار شهرستان حمیدیه تشکیل شد.

دراین جلسه فرماندار باتوصیف وضعیت زیست محیطی شهرستان نسبت به اهمیت برگزاری جلسات کارگروه پسماند شهرستان ولزوم پیگیری واقدام کلیه دستگاههای ذیربط درخصوص مسائل ومخاطرات زیست محیطی درحوزه فعالیت مربوطه تاکید داشت وخواستار اجرا وپیگیری مصوبات کارگروه پسماند و انجام فعالیت های ملموس شهرداری در مدیریت جایگاه دفع پسماند شهری ونخاله های ساختمانی حوزه شهری  وهمچنین انجام اقدامات لازم  درخصوص مدیریت پسماند دامی روستاها توسط مدیریت جهادکشاورزی وبخشداران مرکزی وگمبوعه  ولزوم  جانمایی جدید محل های دفع پسماند های شهری وروستایی باهماهنگی سایر دستگاههای مربوطه و لزوم ساماندهی وپیگیری  وضعیت مدیریت پسماند های پزشکی شهرستان توسط شبکه بهداشت درسطح شهرستان شد.

سپس عطشانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه  با شرح مصوبات قبلی کارگره پسماند واقدامات صورت گرفته اشاره کرده و باتوجه به دستور کارجلسه توضیحاتی درقالب اسلاید وعکس وراهکارهای پیشنهادی ارائه نمود ودر ادامه سایر اعضا به بیان دیدگاه خود پرداختند.