دستگیری عاملین قطع درختان پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، رضا قپانچی پور  رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی انجام گشت و کنترل در حوضه استحفاظی و  جنگل های پارک ملی دز، دو نفر متخلف در حال ارتکاب به جرم قطع درختان بومی به وسیله دو دستگاه اره موتوری در منطقه دستگیر و ضمن توقیف وسایل و ادوات آنها بعد از تشکیل پرونده به دادسرای شهرستان دزفول معرفی گردیدند.

شایان ذکر است جنگل های پارک ملی دز تنها بازمانده جنگل های نیمه گرمسیری کشور بوده که هر گونه برداشت و  تخریب در  این منطقه طبق قوانین جرم محسوب می گردد.