خروج پسماند دارویی بیمارستان های اهواز از استان خوزستان

خروج پسماند دارویی بیمارستان های اهواز از استان خوزستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: مقدار ۱۱۸۰کیلوگرم پسماند شیمیایی دارویی بیمارستان های اهواز در طول هفته سوم مرداد ماه با نظارت کارشناس این اداره در ظروف ویژه جمع آوری و پس از بارگیری و پلمپ محموله برای بی خطرسازی و دفع اصولی به استان اصفهان ارسال شد .
علی بنی عگبه رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز در این خصوص گفت : مدیریت پسماندهای شیمیایی دارویی در بیمارستان ها، تابع دستورالعمل ویژه ای است که با توجه به اهمیت نوع پسماند تولیدی در بیمارستان ها، کارشناس ناظر خاص خود را در اداره محیط زیست اهواز داشته و طی برنامه ریزی مشخصی مرتبا کنترل و پایش می شود.
این مواد در مرحله انتقال و دفع از طریق شرکت معتمد محیط زیست مدیریت و مستندسازی این مرحله توسط ناظر محیط زیست صورت می پذیرد .
بنی عگبه افزود:با توجه به تعداد قابل توجه بیمارستان ها در اهواز مدیریت زیست محیطی آنها بصورت گام به گام در بخش مربوطه هدف گذاری و طی چند سال اخیر انجام و روند پیشرفت  را در پیاده سازی دستورالعمل ها و ضوابط زیست محیطی طی نموده است و همچنان گام های دیگری در این راستا در دستور کار قرار دارد .