بازسازی موقت جاده های تخریبی سیلاب در اطراف سایت گوزن زرد میانرود

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، رضا قپانچی پور ریس اداره پارک ملی دزگفت: بعد از سیلاب فروردین ماه امسال به بخش هایی از سایت و جاده ها و  آتشبرهای موجود در سایت گوزن زرد میانرود دزفول خسارات عمده ایی وارد آمد که موقتاً جهت بازگشایی مسیر حدود  ۵ کیلومتر از جاده و آتشبر های اطراف سایت گوزن اصلاح و حفرهای گسترده ایی که به همین علت ایجاد. شده بود ترمیم گردید.

لازم به ذکر است سایت گوزن زرد  ایرانی در  میانرود شهرستان دزفول از جمله سایت های تکثیر و پرورش این گونه واقع در جنگل های پارک ملی دز. زیستگاه اصلی این گونه می باشد. که جهت اصلاح کلی و  بازسازی کامل خسارات وارده از سیلاب امسال نیازمند تخصیص اعتبارات استانی و یا شهرستانی می باشد.