برگزاری دوره توجیهی نه به پلاستیک و جایگزینی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی با ظروف گیاهی جهت آموزش کودکان و نوجوانان عضو هیات شمشیربازی در خرم

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دوره توجیهی نه به پلاستیک و جایگزینی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی با ظروف گیاهی جهت آموزش کودکان و نوجوانان عضو هیات شمشیربازی در شهرستان خرمشهر برگزار گردید.

 رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر افزود ، دراین جلسه در خصوص معضلات ناشی از مصرف پلاستیک، عدم تجزیه سریع آن در محیط زیست ، راهکار های ارائه شده جهت جایگزین کردن مصرف ظروف پلاستیکی  ، چالش های به وجود آمده  در اثر مصرف این مواد، بررسی وراهکارهای تخصصی در این زمینه ارائه گردید.

 در این جلسه کتابچه های آموزشی زیست محیطی بین  کودکان و نوجوانان عضو هیات شمشیر بازی جهت مطالعه و شرکت در مسابقه ای با مضمون نه پلاستیک  توزیع گردید و مقرر گردید به نفرات برنده جوایزی به رسم یادبود اهدا گردد.