انتقال آب به مناطق خشک تالاب بین المللی شادگان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ،با درخواست اداره  کل محیط زیست استان  خوزستان و با همکاری شرکت نیشکر( واحد فارابی ) با در اختیار گذاشتن یک دستگاه بیل مکانیکی، جاده دسترسی که در زمان جنگ تحمیلی احداث شده بود ، در 3  نقطه برداشته  شد.

رحیم  مجدمی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان گفت :هدف از این کار رساندن آب به نقاط خشک تالاب در امتداد  مسیر جاده (اهواز به آبادان ) است که بعد از ایجاد این  بریدگی ها ، بخش  وسیعی از تالاب بین المللی شادگان آبگیری شد .

وی افزود: با آبگیری این قسمت از تالاب باعث احیای بخش  وسیعی از تالاب بین المللی شادگان و رونق صید و صیادی  و بازگشت پرندگان به این مناطق خواهد شد.