برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای انجمن پیشگامان محیط زیست شادگان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  خوزستان، نشست هم اندیشی با اعضای انجمن پیشگامان محیط زیست شادگان  برگزار شد.

رحیم مجدمی  رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان ضمن تأکید بر این مقوله که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ی همگانی و عمومی تلقی شده و فرهنگ سازی در این زمینه باید در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد و همه ی نهاد های مسئول شهر باید خود را در برابر آیندگان مسئول بدانند،اظهار نمود: در این نشست در مورد مسائل و موضاعات مختلف در حوزه فرهنگ سازی و آموزش زیست محیطی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید در راستای حمایت از شهروندان نمونه برنامه سیاستهای تشویقی به اجرا گذاشته شود .

وی افزود: با اشاره به اینکه ممکن است در اثر کمبودها و کاستی ها در نهادهای دولتی، آموزش و اطلاع رسانی به طور گسترده میسر نباشد به همین دلیلNGO ها دارای مزایا و اهمیتی هستند که می توانند راه حل های متنوع و متفاوت ارائه دهند و افزود : در ادامه این جلسه مصوباتی درخصوص ارسال عملکرد فصلی انجمن ها به اداره شهرستان ارسال گردد،.
وی در پایان سازمان های مردم نهاد  را پل ارتباطی بین مسئولین و مردم دانست و خواستار حمایت هرچه بیشتر مسئولین از این نهادها شد.