برگزاری سومين كميته پسماند در كارون

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 11/06/98 سومین جلسه کمیته پسماند شهرستان کارون در محل سالن جلسات فرمانداری و به ریاست عساکره معاون فرمانداری برگزار گردید.

عساکره معاون فرمانداری شهرستان با تشریح ازآخرین وضعیت پسماند و زباله‌های شهری و روستایی پرداخته و ضمن نارضایتی از وضعیت موجود در سطح شهرستان برخورد قانونی و قاطع از طریق ارگان های ذیربط با افراد متخلف را خواستار شدند.

معلم سرپرست شبکه بهداشت شهرستان نیز درخصوص پسماند‌های عفونی ونحوه حمل وچگونگی دفن آنها مطالبی عنوان نمود.

 در ادامه عباس ظاهری رئیس اداره محیط زیست کارون از آخرین وضعیت پسماندهای شهری و روستایی وبررسی تعهدات شهرداری و اهمیت اجرای آنها و همچنین ضرورت اجرای مدیریت پسماند در بخش‌ها را الزامی دانستند، در پایان پس از اعلام نظر اعضا مصوباتی درخصوص اعلام اقدامات انجام شده توسط شهرداری  در خصوص امحاء پسماند عفونی، طی یک هفته به دبیرخانه کمیته پسماند و شورای سلامت شهرستان، همکاری شهرداری در خصوص فرهنگ سازی با انجمن‌های مردم نهاد محیط زیستی، اقدام دهیاری‌ها نسبت به اجرای مدیریت صحیح پسماندها در روستاها، اجرای کلیه تعهدات زیست محیطی شهرداری نسبت به اداره محیط زیست شهرستان و همچنین مصوبات جلسات ساماندهی پسماندهای ساختمانی و جلوگیری از تخلیه پسماند و بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان کارون به ریاست دادستان اهواز ، معرفی مکان جدید دپوی زباله، جهت جابجایی مکان قبلی(قلعه چنعان) و اداره راهداری حمل و نقل جاده ای اهواز-کارون به منظور جلوگیری و عدم دسترسی خودروهای حمل پسماند، با تجهیزات موجود ویا ایجاد پشته خاکی اقدام ، همچنین هر دو ماه یک بار نسبت به پاکسازی محورهای ارتباطی شهرستان اقدام نماید.