برگزاری پنجمین كارگاه آموزشي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بندرماهشهر

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان: پنجمین كارگاه آموزشي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان بندرماهشهر برگزار شد.

 ايرج سليماني رئيس اداره حفاظت محيط زيست بندرماهشهر در اين خصوص گفت: اين كارگاه كه با هدف ارتقاء سطح علمي محيط زيستي كودكان و نوجوانان برگزار گرديد، در مورد مسائلي همچون تعریف گیاه، انواع گیاهان، تعریف انواع گیاهان، مزایای انواع گیاهان، روشهای کاشت و مراقبت از انواع گیاهان، راههاي حفاظت و مراقبت از انواع گیاهان پرداخته شد و در نهايت به سوالات مطرح شده در اين خصوص پاسخ داده شد.