دستگیری دو متخلف شروع به صید با الکتروشوکر در شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از دستگیری دو متخلف صید ماهی با الکتروشوکر قبل از اقدام به صید در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بهروز نجاتی در این خصوص اظهار داشت : طی گزارش مردمی در خصوص تخلف مأمورین این اداره در ساعات ابتدایی بامداد با حضور به موقع در اسکله و محلی که متخلفان قصد شروع به صید غیرمجاز ماهی را داشتند، دو متخلف را شناسایی و دستگیر و از آنها یک دستگاه الکتروشوکر و یک عدد باطری خودرویی که با آنها تصمیم به صید ماهی از طریق جریان الکتریکی را داشتند کشف و ضبط نموده و پس از تنظیم صورتجلسه، خاطیان جهت رسیدگی به تخلف و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در ادامه افزود : براساس ماده ١۵ قانون شکار و صید شروع به شکار جانوران وحشی قابل تعقیب و مجازات بوده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.