کلاس آموزشی فنون مکاتبه و نگارش برای کارکنان اداره محیط زیست شوشتر برگزار شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: کلاس آموزشی فنون نامه نگاری و آیین نگارشی برای کارکنان این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی ضمن بیان این خبر افزود : این کلاس آموزشی با هدف آشنایی کارکنان با فنون و آیین نگارش و شیوه های صحیح نامه نگاری های اداری برگزار شد و قرار است در طی جلسات آینده نیز ادامه یابد.

وی گفت: در این جلسه که علی اصغر کیانی پور، دبیر بازنشسته ادبیات شوشتر قبول زحمت برای ارائه مطالب را به عهده داشتند، برخی از فنون و آداب نگارش ازسوی ایشان بیان شد و به سؤالات و ابهامات همکاران دراین خصوص پاسخ داده شد.