بازدید از شهرک صنعتی شماره ١ شوشتر و نشست درخصوص مسائل زیست محیطی

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از واحدهای فعال شهرک صنعتی شماره ١ بازدید و با سرپرست این شهرک ها درخصوص مسائل زیست محیطی این شهرک دیدار و گفتگو نمود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان،بهروز نجاتی در بازدیدی که از شهرک صنعتی شماره ١ شوشتر داشت، ضمن نشست با سرپرست شهرک‌های صنعتی شوشتر و گفتگو درخصوص مسائل زیست محیطی و پیگیری مراحل پیشرفت احداث تصفیه خانه این شهرک، از برخی واحدهای فعال چون شرکت پتروپارس، اکسیژن آرش و پاک برج به صورت سرزده بازدید و در خصوص لزوم رعایت الزامات زیست محیطی نکات و موارد لازم را بیان نمودند.