پايش دوره ای بيمارستان هاي آبادان

 به  گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان: نمونه برداري ماهانه از  بيمارستان هاي آبادان  توسط كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست آبادان در تاريخ به عمل آمد.

علي فتحي نيا  رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آبادان گفت: يكي از وظايف اصلي سازمان محيط زيست ، پايش هاي مكرر بيمارستان ها و شناسايي آلاينده هاي خروجي از اين بيمارستان ها  بوده و به همین منظور اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آبادان به صورت ماهانه نمونه برداري از پساب و پسماند بيمارستان هاي  حوزه استحفاظي خود  پرداخته و پس از اعلام نتايج آناليزها، درصورت  محرز شدن آلايندگي ، برابر با قوانين و مقررات زيست محيطي با صدور اخطار وتذكر به منظور رفع آلودگي وبه استاندارد رسيدن خروجي پساب و مديريت صحيح پسماندهاي پزشكي پيگيري هاي لازم را به عمل مي آورد.