شناسایی و تخریب 7 باب کله و کومه در کوه های منگشت باغملک

 به  گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، یگان حفاظت اداره محیط زیست باغملک طی گشت و کنترل در مناطق و شکارگاه های کوهستان منگشت، تعداد 7 باب کله و کومه شکار را شناسایی و تخریب کردند.هر ساله در اواخر تابستان و اوایل پاییز و با توجه به کم آبی در منطقه شکارچیان غیر مجاز با ساخت کله و کومه در نزدیکی چشمه ها و آبشخورهای پرندگان و در حین حضور پرنده در سر چشمه اقدام به شکار این پرندگان می نمایند که یگان حفاظت این اداره با کنترل و پایش مداوم مناطق و شکارگاه های منطقه سعی در مقابله با شکارچیان غیر مجاز و جلوگیری از این گونه تخلفات دارد.