برگزاري كارگاه آموزشي پلنگ ايراني ويژه سازمان هاي مردم نهاد و فعالين محيط زيست در انديكا

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، كارگاه آموزشي مهارتي پلنگ ايراني ويژه سازمانهاي مردم نهاد و فعالين محيط زيست در شهرستان انديكا برگزار شد.

مصطفي يوسفي قندعلي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان انديكا با بيان اين مطلب كه اين كارگاه اموزشي جهت آشنايي بيشتر شركت كنندگان  با اين گونه جانوري برگزار شد، اظهار داشت: پلنگ ايراني يكي از گونه هاي مهم و در خطر انقراض جانوري ايران است كه از نظر كميت در شهرستان انديكا بيشترين تعداد اين گونه جانوري را شاهد هستيم.

وي افزود:  اين كارگاه نيز بستري براي آگاهي بيشتر سازمانهاي مردم نهاد و فعالين محيط زيست جهت آموزش جوامع محلي  و فراگيري بسشتر آنان در اين زمينه بوده است.