منطقه پیشنهادی شکار ممنوع قلعه شاداب

اين منطقه با مساحت حدود 5000 هكتار در   33   32 تا 37   32 شمالــی و26   48تا 35   48 شرقی واقع در 40 كيلومتري شمال شهرستان دزفول، در بخش شهيون با ارتفاع 700 الي 800 متر از سطح دريا از ضلع غربي مشرف به درياچه سد دز و از شمال به روستاهاي اسلام آباد ، پامنار و از جنوب به رودخانه دز و از شرق به روستاهاي بيشه بزان و بازارگه منتهي مي گردد. كوه قلعه شاداب صعب العبور و تنها راه ارتباطي با قله كوه از طريق دروازه اي مقدر مي باشد كه اين دروازه محل ورود عشاير و دامداران است و در حوالي روستاي اسلام آباد قرار دارد .
روستاهاي حاشيه منطقه شامل پامنار، بيشه بزان و بازارگه مي باشند كه همگي خارج از محدوده تعيين شده ولي به لحاظ دامدار بودن بر منطقه تاثير گذار خواهند بود.

موقعيت منطقه :
اين منطقه با مساحت حدود 5000 هكتار در   33   32 تا 37   32 شمالــی و26   48تا 35   48 شرقی واقع در 40 كيلومتري شمال شهرستان دزفول، در بخش شهيون با ارتفاع 700 الي 800 متر از سطح دريا از ضلع غربي مشرف به درياچه سد دز و از شمال به روستاهاي اسلام آباد ، پامنار و از جنوب به رودخانه دز و از شرق به روستاهاي بيشه بزان و بازارگه منتهي مي گردد. كوه قلعه شاداب صعب العبور و تنها راه ارتباطي با قله كوه از طريق دروازه اي مقدر مي باشد كه اين دروازه محل ورود عشاير و دامداران است و در حوالي روستاي اسلام آباد قرار دارد .
روستاهاي حاشيه منطقه شامل پامنار، بيشه بزان و بازارگه مي باشند كه همگي خارج از محدوده تعيين شده ولي به لحاظ دامدار بودن بر منطقه تاثير گذار خواهند بود.
پوشش گياهي:
عمده پوشش گياهي منطقه به صورت مرتعي است ولي تك درختان و درختچه هاي ذيل به صورت پراكنده در منطقه ديده مي شود. بادام كوهي، كنار، رمليك، جاز(بنگله) ، انجير و گز و پده اين پوشش در دامنه شمالي عمدتاً از نوع بادام و با پوشش بيشتر و در دامنه هاي جنوبي بيشتر از نوع كنار و رمليك مي باشد پوشش مرتعي نيز در نواحي كه توسط مديريت سد دز تحت كنترل گرديده بسيار خوب مي باشد.
حيات وحش منطقه:
گونه شاخص منطقه بز كوهي (كل و بز) است كه از جمعيت بسيار خوبي برخوردار است ساير گونه هايي كه در منطقه زيست مي كنند پلنگ، گرگ، كفتار، روباه ، شغال، گربه وحشي، خرگوش، تشي، خرچنگ، شنگ(سگ آبي)، خارپشت، انواع خفاش مي باشد. شاخص پرندگان منطقه كه بيشترين جمعيت در منطقه را دارد كبك و تيهو است پس از آن مي توان به كبوتر چاهي، كمركولي، بلدرچين، سهره طلايي اشاره كرد. در روي درياچه سد دز ميتوان پرندگان آبزي و كنار آبزي را مشاهده كرد كه به صورت مهاجر در بعضي قسمتهــاي درياچه ديده ميشوند.
در خصوص خزندگان، دوزيستان و بي مهرگان منطقه تا كنون مطالعه اي صورت نگرفته ولي مي توان انواع مارها، مارمولك ها، لاك پشت خزري، انواع كپور ماهيان، وزغ ها و قورباغه ها را مشاهده كرد .
به طور كلي وحوش منطقه در صورتي كه مورد حفاظت و حراست جدي قرار گيرد با توجه به پتانسيلهاي منطقه پيش بيني مي شود طي يك دوره 5 ساله ضمن ترميم آسيب هاي وارده به جمعيت حيات وحش و پوشش گياهي منطقه استعداد و توان آنرا دارد كه به منطقه حفاظت شده تبديل شود.