برپایی غرفه های فرهنگی، آموزشی محیط زیست در پارک دووه دزفول

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، در راستای جشنواره صد روز با رود دز، انجمن سفیران بانگ زمین با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول مبادرت به برپایی غرفه های فرهنگی، آموزشی محیط زیست در پارک دووه این شهرستان نمود.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن تشکر و قدر دانی از اعضای انجمن سفیران بانگ زمین گفت: «تلاش انجمن های زیست محیطی شهرستان دزفول به ویژه انجمن سفیران بانگ زمین در خصوص ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و آموزش های همگانی بین شهروندان بسیار ارزشمند و قابل ستایش است».

گفتنی استدر این غرفه ها روش تولید کمپوست خانگی،تهیه مواد شوینده طبیعی به جای شیمیایی، مقایسه ظروف دائمی و یکبار مصرف، معرفی گونه های در معرض خطر انقراض شهرستان با استفاده از ماکت و ... بیان و تقویم محیط زیستی به بازدید کنندگان از غرفه ها اهداء گردید.

در انتها نیز اعضای انجمن اقدام به پاکسازی پسماندها و زباله های موجود در پارک دووه نمودند.