دستگیری سه متخلف شکار پرنده در شوشتر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: درطی گشت و کنترل مأمورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره در زیستگاه های آزاد حوزه استحفاظی شوشتر سه متخلف شکار پرندگان وحشی شناسایی و دستگیر شدند.

بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر در ادامه افزود : از این متخلفان که ظهر روز دوشنبه درحوالی روستای قلعه خان بدون داشتن پروانه شکار اقدام به شکار نموده بودند دو قطعه قمری یک قطعه کبوتر وحشی و یک قطعه پری شاهرخ به همراه سه اسلحه بادی کشف و ضبط گردید.