صید پرندگان در خطر انقراض و سواستفاده از پروانه صید گنجشک و سار

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-ماموران یگان حفاظت محیط زیست  اداره پارک ملی کرخه در پی گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت و بررسی پروانه صید صیادان پرنده سار و گنجشک و بازرسی ادوات آنان در روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه، تعداد۵۷ قطعه پرنده از راسته کبوتر سانان از جمله تعداد۲۷قطعه پرنده قمری معمولی که از پرندگان لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از گونه ها می باشد کشف و ضبط کردند.
محمد الوندی رییس اداره پارک‌ملی کرخه با بیان این مطلب گفت: در این خصوص سه نفر دستگیر وادوات آنان شامل ۳ رشته تور و همچنین پروانه های صید که فقط برای صید گنجشک وسار بر اساس دستور العمل های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده اند و مجاز به صید هیچ گونه دیگری نبوده‌اند توقیف شد. 
وی افزود: مبلغ ضرر و زیان به ازای هر قطعه کبوتر و قمری صدهزار ریال می باشد که بسیار ناچیز وغیر  بازدارنده است و نیازمند بازنگری در مصوبه ۳۸۰شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.