تخریب 3 باب کوخه و رهاسازی پرنده در خرمشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : یگان حفاظت محیط زیست خرمشهر طی گشت و کنترل جلوگیری از شکار و صید، موفق به شناسایی و تخریب سه باب کوخه گردید.

رضا جاوید رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمشهر گفت : در این ماموریت که با تلاش همکاران یگان حفاظت محیط زیست با موفقیت اجرا گردید،تعداد 3 قطعه کبوتر وحشی، ،یک بهله دلیجه و یک بهله سنقر در اکوسیستم طبیعی خود رهاسازی گردیده و تور پرنده گیری و سایر ادوات صید پرنده  و دو دستگاه موتورسیکت از متخلفین نیز ضبط گردید. همچنین متخلفین جهت پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.