بازديد از تاسيسات و دكل هاي حفاري شركت نفت در حوزه بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان ، بازديد از تاسيسات و دكل هاي حفاري شركت نفت حوزه شهرستان بهبهان انجام گرفت.

با افزايش توليد و بالارفتن ميزان حفاري در كشور توجه به كاهش آلودگي هاي نفتي بيش از زمان هاي قبل در برنامه ريزي‌ها مورد هدف قرار گرفت به طوري كه در نظام قانونگذاري كشور نيز به اهميت مديريت خاك و حفظ محيط زيست در زمان حفاري توجه ويژه شده است . براساس قانون حفاظت از خاك كه در خرداد ماه ۹۸ از سوي مجلس شوراي اسلامي صادر گرديد به قوانين سختگيرانه و جرايم سنگين در صورت تخريب خاك اشاره شده است.

به همین منظور بازديد از تاسيسات شركت نفت و دكل هاي حفاري آن در سطح حوزه شهرستان بهبهان انجام گرفت و توصيه هاي لازم در خصوص نحوه مديريت پسماندهاي صنعتي ناشي از عمليات حفاري در حوضچه ها و همچنين فاضلاب هاي توليدي به مديران شركت نفت ابلاغ گرديد و مقرر شد پس از اتمام فعاليت ها، مديريت پسماندهاي صنعتي مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد.