بازديد از سايت تفكيك پسماند بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، بازديد از سايت تفكيك پسماندهاي شهر بهبهان انجام گرفت.

اگر زباله ها به صورت تفكيك شده از خانه هاي مردم بيرون بيايد نه تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد حجم زباله ها كاهش مي‌يابد، بازيافت پلاستيك، كاغذ، شيشه و فلزات ارزش اقتصادي خوبي از نظر ارزش افزوده و اشتغال را در پي خواهد داشت.

در همين راستا بيش از يكسال است كه شهرداري بهبهان طرح تفكيك پسماند از مبدا را از طريق پيمانكار بخش خصوصي در سطح شهر بهبهان اجرا نموده و مورد استقبال مردم قرار گرفته و حجم قابل توجهي از پسماندهاي شهري كاسته شده است. 

اداره حفاظت محيط زيست بهبهان نظارت مستمر بر وضعيت عملكرد پيمانكار مذكور داشته و طي بازديد هاي مكرر توصيه هاي لازم را به ايشان ابلاغ نموده است.

در اجراي طرح تفكيك از مبدا در سطح شهر بهبهان، مردم مي توانند پسماندهاي خشك و قابل بازيافت خود را در خانه نگه دارند و به ماشين هاي حمل پسماندهاي تفكيك شده كه بصورت سيار در محله هاي سطح شهر هستند تحويل دهند و يا به غرفه هايي كه به همين منظور در سطح شهر استقرار يافته اند تحويل دهند  و در مقابل لوازم بهداشتي و نوشت ابزار يا گلدان هاي آپارتماني دريافت نمايند.