همكاري اداره حفاظت محيط زيست شوشتر در انتقال زوار حسيني از رودخانه دز

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر گفت : در طي عمليات گشت و كنترل آبي يگان حفاظت محيط زيست شوشتر  در رودخانه دز مأمورين اين اداره ساعاتي را جهت انتقال زوار حسيني كه قصد داشتند از عرض رودخانه دز عبور كنند اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- بهروز نجاتي در ادامه افزود : در حين گشت آبي و برخورد با تعدادي از زائرين كربلاي حسيني كه از روستاهاي بخش شعيبيه، شوشتر و مناطق دور و نزديك با پاي پياده خود را به رودخانه دز رسانده بودند و قصد ادامه مسير و عبور از  رودخانه را داشتند نميشد بي تفاوت گذشت و از خيل دوستداران حسيني بازماند.

از اين رو جهت عرض ارادت به سالار شهيدان و خدمتي كوچك به عزيزاني كه پاي در راه طي اين مسير نهاده و دل به عشق اباعبدالله و ياران باوفايش سپرده بودند تنها قدمي كه از مأمورين اين اداره ساخته بود كمك رساني به آنها و عبور تعدادي از زائرين با قايق از رودخانه اي بود كه در اين ايام ميزبان زائرين دلباخته حسيني شده بود.