رهاسازي يك حلقه افعي در منطقه حفاظت شده كرائي

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر گفت: يك حلقه مار گرزه پس از تحويل توسط آتش نشاني شوشتر به اين اداره و اطمينان از سلامت آن در زيستگاه طبيعي اش در منطقه حفاظت شده كرائي رهاسازي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان_ بهروز نجاتي در اين خصوص اظهار داشت : اين مار كه توسط اداره آتش نشاني از مناطق مسكوني زنده گيري شده بود از خانواده افعي ها بوده و گرزه مار نام داشت. 

وي گفت: گرزه مار معروفترين و بزرگترين افعي ايران و از جمله مارهاي سمي محسوب مي شود و سر مثلثي با پولكهاي ريز، پوزه گرد و مردمك چشم عمودي كه از مشخصات بارز افعي هاست به خوبي در آن مشاهده مي شود.

نجاتی در ادامه افزود : افعي گرزه يا گرزه مار از جمله خطرناكترين مارهاي ايران بوده و از پراكنش گسترده اي در بسياري از استان‌ها و مناطق ايران برخوردار است. اين مار در مناطق سنگلاخي، كوهستاني و علفزارها و لاي بوته ها،سنگها و تپه ها زندگي كرده و سم آن مؤثر در خون و از كشندگي بالايي برخوردار است.