تخریب 6 باب کوخه و رهاسازی پرنده در حوزه استحفاظی اهواز و کارون

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون از تخریب 6 باب کوخه و رهاسازی پرندگانی که در کوخه به عنوان طعمه استفاده میشد، خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- طی گشت و کنترل مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های اهواز و کارون،درحوزه استحفاظی اهوازوکارون 6 باب کوخه تخریب شد و ۷ قطعه کبوترقمری، ۲ بهله دلیجه ویک بهله سنقرتالابی  که در کوخه به عنوان طعمه جهت صید پرندگان شکاری استفاده شده بود،آزاد و در طبیعت رهاسازی شدند.

عباس ظاهر شهماروندی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون در این خصوص گفت : در این ماموریت که با تلاش همکاران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های اهوازوکارون با موفقیت تعداد ۷ قطعه کبوتر قمری، ،۲ بهله دلیجه و یک بهله سنقر تالابی در اکوسیستم طبیعی خود رهاسازی گردیدند و تور پرنده گیری و سایر ادوات صید پرنده کشف و ضبط گردید.

وی ادامه داد: ازابتدای فصل بازگیری تاکنون ۱۶باب کوخه در حوزه استحفاظی کارون تخریب شده است.