شناسایی و تخریب یک باب کوخه در باغملک

 طی گشت و کنترل یگان حفاظت اداره محیط زیست باغملک در مناطق دشت قلعه تل تعداد یک باب کوخه صید غیر مجاز پرندگان شکاری شناسایی و تخریب گردید. هر ساله و با شروع فصل مهاجرت پرندگان شکاری در استان های جنوبی عده ای از سودجویان اقدام به کوخه نشینی و زنده گیری پرندگان شکاری و فروش غیر مجاز این پرندگان می نمایند.

روش کوخه نشینی یکی از روش های مرسوم صید پرندگان شکاری است. در این روش صیاد اقدام به حفر چاله ای با عمق حدود یک متر می نماید و سطح آن را چوب، پلاستیک یا خاک می پوشاند و لایه ای قوس مانند و تعدادی سوراخ روی آن جهت دیدن اطراف تعبیه می کند، خود در کوخه منتظر نشسته و با بستن طناب به پای پرندگان طعمه از جمله کبوتر و قمری پرندگان شکاری از جمله دلیجه، بالابان، بحری و ... را به تور می اندازد و صید می کند.