صدور راي شش ماه حبس و ضبط اسلحه براي شكارچي متخلف در بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، يك شكارچي متخلف در بهبهان به شش ماه حبس و ضبط اسلحه و ابطال پروانه حمل سلاح محكوم شد.

فرخ شیرعلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان در این خصوص گفت: يك شكارچي متخلف كه سوابق متعددي مبني بر شكار پرندگان حمايت شده  داشت پس از معرفي به دادگاه توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان، در شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهرستان بهبهان به شش ماه حبس تعزيري و ضبط اسلحه به نفع دولت و ابطال پروانه حمل سلاح محكوم شد.

اميد است با افزايش حفاظت و گشت و كنترل مناطق و همچنين برخورد قاطع دستگاه قضايي با شكارچيان متخلف، شاهد كاهش تخلفات و افزايش جمعيت حيات وحش در مناطق باشيم.