برگزاری دوره آموزشی ضابطین دادگستری، آشنایی با سلاح سازمانی و تجهیزات حفاظتی یگان حفاظت محیط زیست در ماهشهر-15لغایت 17 مهر98