تخریب یک باب کوخه و رهاسازی پرندگان طعمه شده در رامهرمز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-طی گشت و کنترل امروز مورخ ۹۸/۷/۲۳ در حوزه استحفاظی شهرستان رامهرمز که منجر به تخریب یک باب کوخه و رهاسازی سه قطعه کبوتر و یک بهله دلیجه شد و متخلف به همراه ادوات صید جهت سیر مراحل قانونی به اداره هدایت شد.