شکایت اداره محیط زیست نسبت به تخریب آبشار ملارآهنی در هفتکل

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- طی بازدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل در روز یکشنبه 21 مهرماه و مشاهده ورود پساب آلوده ناشی از کارکرد یکی از صنایع و آلودگی رودخانه شورباریک و به ویژه آبشار ملارآهنی که از مهمترین جاذبه های اکوتوریستی شهرستان محسوب می گردد بلافاصله موضوع به قید فوریت توسط آن اداره پیگیری و نسبت به واحد اعلام شکایت گردید.

مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به سوء سوابق واحد در این زمینه هر چند طی 3 ماه گذشته با اقدامات مناسب و تعهد عدم آلایندگی هیچ گونه آلودگی زیست محیطی توسط واحد رخ نداده بود ، ولی در مورد اخیر به دلیل حساسیت ویژه این اداره ، موضوع بدون اغماض و فوت وقت بررسی و از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار گرفت.

وی به دوستداران محیط زیست این وعده را داد که تا زمان عدم رعایت تمامی معیارها و ضوابط زیست محیطی اجازه فعالیت واحد داده نخواهد شد و حفظ محیط زیست که میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان است خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می گردد.