تخریب 4 باب کوخه همزمان با فصل بازگیری در هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در روز جمعه مورخ 26 مهرماه طی گشت و کنترل در حوزه استحفاظی موفق به تخریب 4 باب کوخه شد.

مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان  در این خصوص گفت: طی این گشت و کنترل،یگان این اداره موفق به تخریب 4 باب کوخه تخریب و 4 قطعه کبوتر ،2 قطعه گنجشک،یک بهله دلیجه، کشف و ضبط شد و 8 رشته تور پرنده گیری به همراه چند رشته طناب و نخ  جمع آوری شدند .در این ماموریت نیز چند راکب موتور سیکلت شناطه ای با دیدن مامورین از محل متواری شدند .