دستگیری صیادان غیر مجاز ماهی با دستگاه برق در حوزه استحفاظی پارک ملی کرخه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه ، طی گشت و کنترل آبی در رودخانه کرخه  یک قایق ماهیگیری که بوسیله وسایل غیر مجاز برق در حال صید ماهی بود را دستگیر کردند.

محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه گفت: صیادان که دو نفر بودند چند لحظه قبل از دستگیری با رویت ماموران یک جعبه جا یخی حاوی بیش از ۱۵۰ قطعه ماهی و دستگاه الکتروشوکر را در آب انداختند که تعدادی از ماهی ها و دستگاه شوکر از آب خارج و کشف گردید. همچنین سایر ادوات از جمله ۴ عدد باطری تر بزرگ و موتور قایق توقیف و پرونده جهت ارجاع به مراجع قضایی ارسال گردید.