کاهش ٢۵ الی ٣٠ درصدی استفاده از سموم کشاورزی در کشت و صنعت کارون شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از روشهای نوین کاهش مصرف سموم کشاورزی در مراحل کشت و زراعت نیشکر بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی پس از این بازدید اظهار داشت: ۴٠٠٠ هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت کارون امسال سطح زیر کشت جدید این شرکت را تشکیل داده و این درحالی است که با پیگیری های این اداره نسبت به سال گذشته استفاده از روشهای مکانیکی و بیولوژیکی و استفاده مجدد از بقایای نیشکر افزایش و استفاده از سموم شیمیایی کاهش چشمگیری داشته است.

نجاتی در ادامه افزود : پس از پرورش و استفاده از زنبور تلنموس علیه آفت سزامیا و حذف صد درصدی آفت کش های شیمیایی، این شرکت در راستای اقدامات زیست محیطی خود جهت کاهش سموم شیمیایی و علف کشها نیز تلاش نموده و با رویکرد بیشتر به سمت روشهای مکانیکی چون استفاده از کولتیواتور و روتیواتور برای ازبین بردن علف های هرز بین فاروها میزان مصرف سموم شیمیایی علف کش خود را نسبت به سال‌های گذشته ٢۵ تا ٣٠ درصد کاهش خواهد داد.

وی گفت: استفاده بیشتر از بقایای نیشکر به عنوان کود گیاهی و پوشش فضاهای بین فاروها نیز رویکردی است که در سال زراعی جاری در این شرکت مورد توجه قرار گرفته و باعث جلوگیری از رشد علف های هرز و به تبع آن جلوگیری از آتش زدن بقایا و ضایعات نیشکر خواهد شد.