واكسيناسيون محيط بانان منطقه حفاظت شده هفت شهيدان براي پيشگيري از بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ،  وحيد شالوئي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان  از واكسيناسيون  محيط بانان منطقه حفاظت شده هفت شهيدان خبر داد .

شالوئي گفت: با توجه به شرايط شغلي محيط بانان و كارشناسان محيط طبيعي و  ريسك ابتلا به بيماريهاي مشترك  انسان و  پرندگان ،  پرسنل اين اداره ،  در راستاي  پيشگيري و مقابله با بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان  ، واكيسنه شدند.

وی افزود: اين اقدام  ، با همكاري شبكه بهداشت درمان شهرستان  مسجدسليمان در  اجراي طرح واكسناسيون محيطبانان عليه بيماريهاي آنفلوانزا انجام شد.