پایش و نمونه برداری ار فاضلاب صنایع بهبهان

به گزارش روابط عمومي اداره ‌کل حفاظت محيط زيست خوزستان ، پايش و نمونه برداري از فاضلاب صنایع  شهرستان بهبهان انجام گرفت.
فرخ شیرعلی رییس اداده حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان در این خصوص گفت: به منظور حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و شناسايي منابع آلاينده، مطابق پايش دوره اي از واحدهاي صنعتي، خدماتي و توليدي در شهرستان بهبهان بازديد و پايش زيست محيطي بعمل آمده و نمونه برداري از فاضلاب خروجي تعدادی از صنایع (از جمله کشتارگاه شیرین مرغ-کشتارگاه دام-تصفیه خانه شهرک صنعتی-کارخانه شیر رویا) انجام شده و آناليز آزمايشگاهي بر روي اين نمونه ها، در حال انجام است تا درصورت لزوم جهت بهبود عملكرد سيستم تصفيه خانه صنايع تذكرات لازم صادر شود و اقدامات لازم را صورت گيرد .
 وی ادامه داد: بازديد از واحدهاي صنعتي،  خدماتي و توليدي به منظور پايش و شناسايي واحد هاي آلاينده و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست وفق قوانين و مقررات محيط زيست در طول سال با جديت فراوان انجام می شود كه پس از سنجش خروجي ها، تعدادي واحدآلاينده شناسايي كه برخي از واحدها مبادرت به رفع آلودگي نموده و تعدادي نيز تحت پيگيري حقوقي قرار گرفته اند.
لازم بذکر است،شهرستان بهبهان داراي تعداد زيادي واحد صنعتي، خدماتي و توليدي است كه سنجش خروجي ها و آلايندگي واحد هاي مهم داراي خروجي فاضلاب مايع و هواي آلوده، بسيار ضروري است.