پایش و نمونه برداری از واحدهای صنعتی در امیدیه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه از اجرای برنامه پایش و نمونه‌برداری از خروجی‌های صنایع این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بازدید، پایش و نمونه‌گیری از فاضلاب خروجی و بررسی وضعیت آلودگی هوای تعدادی از واحدهای صنعتی مشمول طرح پایش در شهرستان امیدیه انجام شد.
علی معماری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه در این خصوص گفت: از آنجایی که روند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث محیط زیستی باعث بروز آلودگی‌های زیادی شده است، از این‌رو بخشی از هدف پایش بر مبنای تعیین میزان آلودگی در نمونه‌های مختلف از جمله میزان آلودگی فاضلاب خروجی صنایع در محل ورود به منبع پذیرنده بنا شده است تا بدین منظور نقاط آلوده بحرانی شناسایی و با تهیه نمونه از آن نقاط و سنجش آلاینده‌ها و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی از طریق صدور تذکرات و اخطاریه‌ها به واحدهای آلوده کننده، از بروز تخلف صنایع تولید کننده آلودگی جلوگیری شود.
وی افزود: با این هدف در پایش ادواری از صنایع مشمول پایش شهرستان امیدیه (همچون کشتارگاه دام، شرکت سنگ شکن معین راه‌سازی غبیشاوی و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری) نمونه‌هایی تهیه شده و برای انجام آنالیز به آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان منتقل شدند تا پس از ارائه نتایج، در صورت نیاز مبادرت به صدور اخطاریه‌های زیست محیطی لازم شود و همچنین صنایع بر اجرای خوداظهاری و تجهیز واحد به پایش لحظه‌ای خروجی نظارت و پیگیری شوند.