بازدید از محل دفع پسماند شهری در اندیمشک

از محل دفع پسماند شهری توسط رئیس محیط زیست اندیمشک، شهردار، رئیس شورای، معاون خدمات شهری و نماینده شرکت امحاء کننده پسماند بازدید بعمل آمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  خوزستان: در صبح روز پنجشنبه 9 آبان ماه مسئولین شهرستان از جمله ‌‌رییس اداره محیط زیست، شهردار، رئیس شورای، معاون شهردار و نماینده پیمانکار دفع پسماند از محل دفع پسماند شهری. واقع در جارمه بازدید و تصمیماتی آنی جهت پاکسازی محل از پسماند های تخلیه شده از طرفین جاده دسترس اتخاذ نمودندکردند.

سایر تصمیمات دیگر درخصوص امور پسماند به تشکیل جلسه پسماند در هفته آینده موکول شد.