تیمار و رهاسازی یک بهله دلیجه در طبیعت رامشیر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، یک بهله دلیجه پس از تیمار توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر در دامان طبیعت رها سازی شد .

داود رشیدی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر در این خصوص گفت : یک بهله دلیجه ضبط شده از متخلفین که به علت مصدومیت از ناحیه بال توانایی پرواز نداشت ، پس از تیمار کردن توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در طبیعت رهاسازی شد.

وی گفت ، دلیجه در اکثر مناطق ایران یافت می شود و یکی از پریاب ترین گونه های خانواده شاهین است  که با توجه به صید توسط صیادان در سالهای اخیر ،بدون شک در سالهای آینده باید منتظر آسیب دیدن این گونه ارزشمند از شاهین سانان باشیم.