برگزاری جلسه مدیریت پسماند در رامشیر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : جلسه مدیریت پسماند  در شهرستان رامشیر برگزار شد.

داود رشیدی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر در این خصوص گفت: با توجه به افزایش جمعیت ، استفاده بی رویه از پلاستیک و  لزوم اهمیت بیشتر به حفاظت از محیط زیست  ، جلسه پسماند شهرستان جهت هماهنگی ، پیش بینی و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت آن بین ادارات مرتبط در تاریخ 14 آبان ماه  در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید .

 وی در ادامه بیان کرد: شیوه مدیریت پسماند در شرایط کنونی داری مشکلاتی می باشد و مدیریت باید براساس قانون و طرح جامع مدیریت پسماند صورت گیرد.  امروزه مسائل زیست محیطی با چالش هایی روبرو شده که حفاظت از آن نیاز به آموزش ، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی دارد.