برگزاری كارگاه آموزشي آشنايي با كتاب كار و راهنماي آموزش محيط زيست ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك در گتوند

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، روز دوشنبه مورخ 13 آبان ماه، كارگاه آموزشي آشنايي با كتاب كار و راهنماي آموزش محيط زيست ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گتوند، در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي اين شهرستان برگزار گرديد.

کریمی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گتوند با بیان این مطلب گفت: در اين كارگاه آموزشي نحوه تدريس كتاب هاي «مباني آموزش محيط زيست و مشاركت خانواده» و «كتاب كار و راهنماي آموزش محيط زيست» به مديران و مربيان مهدهاي كودك، بصورت مشاركتي و پرسش و پاسخ ارائه گرديد.

وی افزود: هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي افزايش توانمندي و معلومات مديران و مربيان مهدهاي كودك شهرستان گتوند در حوزه محيط زيست مي باشد. چرا كه دوران كودكي بهترين و ناب ترين زمان جهت آموختن و يادگيري مطالب زيست محيطي تلقي مي شود.

کریمی ادامه داد: در پايان ضمن تشكر از مديران و مربيان مهدهاي كودك از آنها خواسته شد همه توان خود را جهت حفاظت از محيط زيست به عنوان يك مسئوليت انساني و اخلاقي در وجود كودكان نهادينه كنند تا در آينده نسلي آگاه و دوستدار محيط زيست تربيت شوند