نجات ماهي هاي گرفتار در آبگير هاي درياچه سد گتوند در حوزه استحفاظي لالي

رئيس اداره محيط زيست لالي از نجات ماهي هاي گرفتار در آبگير هاي درياچه سد گتوند حوزه استحفاظي شهرستان لالي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان،مهدي زمانپور رئيس اداره محيط زيست لالي گفت: اين اداره با همكاري پرسنل اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مسجدسليمان ، نيروهاي سدگتوند ، نيروهاي داوطلب همياران محيط زيست ، صيادان درياچه سد گتوند در بستر رودخانه به جمع آوري و نجات ماهي ها گرفتار شده در آبگيرهاي رودخانه اقدام کردند.

وی اضافه كرد : ميليون ها قطعه ماهي و بچه ماهي كه به دليل پايين آمدن تراز درياچه سد گتوند در يك آبگير گرفتار شده بودند ، جمع‌آوري و در درياچه سد گتوند رهاسازي شدند.

زمانپور در پايان گفت: با توجه به احتمال وجود موارد مشابه در حاشيه درياچه سد گتوند پايش به صورت مستمر انجام مي‌شود.