تخریب 9 باب کوخه همزمان با فصل بازگیری در هندیجان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان از  تخریب 9باب کوخه  و رهاسازی 13 قطعه کبوتر، ، 5 بهله دلیجه و 2 عدد موش جربیل در هندیجان خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- یگان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در روزهای جمعه تا یکشنبه مورخ 10 تا 12 آبان ماه به گشت وکنترل در فصل بازگیری پرداخته که در این خصوص مصطفی حق زاده رئیس اداره محیط زیست هندیجان گفت: طی این گشت و کنترل،مامورین یگان این اداره موفق به تخریب 9 باب کوخه ،رهاسازی 13 قطعه کبوتر، ، 5 بهله دلیجه و 2 عدد موش جربیل شدند.

وی ادامه داد: در این ماموریت ها چندین متخلف و کوخه بان نیز با دیدن مامورین از محل متواری شدند و خوشبختانه از صید غیرمجاز جلوگیری بعمل آمد .همچنین در این ماموریت 12  رشته تور پرنده گیری و چندین کلاف طناب نیز کشف و ضبط گردید.